Menu Close

Socialinio darbuotojo paslaugos

Socialinis darbuotojas Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centre vykdo šias funkcijas:

  • Įvertina paciento socialinę situaciją:

tarpininkauja tarp sveikatos priežiūros personalo ir paciento, sudaro individualų socialinės pagalbos pacientui planą, numato socialinės pagalbos pacientui konkrečias priemones ir būdus;

  • Teikia informaciją ir konsultuoja pacientą: 

apie jo teises ir galimybes konkrečiu atveju, kaip elgtis esant problemų, konfliktų, iškilusių dėl paciento sveikatos būklės pakitimų, apie pacientui reikalingas pagalbos įstaigas ir padeda jas pasirinkti;

  • Padeda tvarkyti globos, rūpybos, paslaugų namuose dokumentus;
  • Tvarko neįgalumo, nedarbingumo, socialinės paramos ar socialinio draudimo dokumentus;
  • Informuoja ir konsultuoja paciento artimuosius apie pagalbos poreikį ir priemones;
  • Bendradarbiauja ir koordinuoja savo veiklą su kitomis institucijomis:

koordinuoja santykius su šeima ir padeda spręsti iškilusius konfliktus, rengia paciento perkėlimo į globos įstaigą dokumentus, raštu praneša savivaldybės globos ir rūpybos skyriui apie pacientui reikalingas socialines paslaugas, sprendžiant paciento socialines problemas, aprūpina neįgaliuosius reikalinga technika, oganizuoja transportą į gydymo įstaigas senjorams / neįgaliesiems / socialinę riziką patiriančioms šeimoms, bendradarbiauja su gydytojais, slaugos specialistais, konsultuojasi su kitų institucijų socialiniais darbuotojais;

  • Į pagalbos procesą įtraukia paciento šeimą ir artimuosius;
  • Kontroliuoja ir rekomenduoja socialinių paslaugų tęstinumą.

Socialinės darbuotojos kontaktai:

Mingailė Šveckutė  (laikinai nedirba)

+37067655632 

mingaile.sveckute@gmail.com

Tikslinė pašalpa Šeduvos seniūnijoje skiriama:

28.1. 2 VRP dydžių pašalpa asmenims, kuriems buvo diagnozuotas onkologinis susirgimas (atlikta operacija, taikytas arba taikomas radiacinis, spindulinis ar cheminis gydymas, skirtas gydymas vaistais):

28.1.1. kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 3 VRP dydžių, vieno gyvenančio asmens – 5 VRP dydžių.

28.1.2. kai kreipiamasi per šešis mėnesius nuo onkologinio susirgimo diagnozavimo dienos.

28.2. 2 VRP dydžių pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems sunkiomis ligomis sergančius vaikus (vadovaujantis Sunkių ligų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003-03-28 įsakymu Nr. V-177 „Dėl Sunkių ligų sąrašo patvirtinimo“), kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 3 VRP dydžių.

28.3. iki 2 VRP dydžių pašalpa gydymo išlaidoms apmokėti, patyrus traumas, po komplikuotų ligų ar atliktų medicininių operacijų, kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 3 VRP dydžių, vieno gyvenančio asmens – 5 VRP dydžių.

Šeduvos seniūnjos socialinio darbo organizatorė:

Dalia Zupkienė

842260299

dalia.zupkiene@radviliskis.lt

Laikinojo atokvėpio paslauga Radviliškio rajone

Kas šiuo metu gali prašyti laikino atokvėpio?

Vaikų su negalia iki 18 m. tėvai, globėjai, jeigu vaikui nustatytas neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Suaugusio asmens su negalia ar senyvo amžiaus artimieji, kurie gyvena kartu ir globoja asmenį, kuriam nustatytas ne didesnis nei 55 proc. darbingumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, norint gauti paslaugą:

Vaiko ar suaugusio asmens su negalia artimieji dėl laikino atokvėpio turi pateikti prašymą savo savivaldybei, pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pridėti nustatytą neįgalumą ar darbingumą, specialiuosius poreikius liudijančius dokumentus, jeigu šių duomenų nėra valstybės registruose.

Savivaldybės sprendimas dėl laikino atokvėpio paslaugų suteikimo galioja 24 mėnesius. Tai reiškia, kad šeima dvejus metus be jokių papildomų rūpesčių gali naudotis laikino atokvėpio paslaugomis: planuoti asmeninį ir darbinį gyvenimą, išvykas, jai nereikia nuolat kreiptis į savivaldybę.

Prašymus užpildyti nuvykus į Radviliškio rajono savivaldybės socialinės paramos skyrių.

Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centro socialinė darbuotoja:

Mingailė Šveckutė  ( laikinai nedirba )

+37067655632 

mingaile.sveckute@gmail.com

Radviliškio rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus specialistė:

Toma Malinauskienė
(8 422) 69 136
toma.malinauskiene@radviliskis.lt 

Socialines paslaugas Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje teikiančios įstaigos:

Ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugas:
Šeduvos globos namai Vilniaus g. 4, Šeduva, Radviliškio r.

(8-422) 60302

Šeduvos globos namų Polekėlės padalinys Mokyklos g. 6, Polekėlės km. Radviliškio r.

Vyr. socialinė darbuotoja 8 676 90729

UAB „Senjorų namai“ R. Žebenkos g. 2, Baisogala, Radviliškio r.

(8-604) 39993

UAB „Kitada“ Tyrulių globos namai Ligoninės g. 1-1, Tyruliai, Radviliškio r.

867292800

Radviliškio pagalbos šeimai centras Vasario 16-osios g. 13, Radviliškis

(8-422) 51882

Šeimyna „Dagilėliai“ Sulinkių g. 7, Šiaulėnai, Radviliškio r.

865891410

Šeimyna „Linksmasis traukinukas“ J. Biliūno g. 1, Radviliškis

865618823

Šeimyna „Saulės spindulys“ Taikos g. 28, Radviliškis

868323518

Šeimyna „Jaukumo liepsnelė“ Lauko g. 19, Raudondvario k., Radviliškio r.

867759003

Šeimyna „Ritos vaivorykštė“ Palono g. 71, Palonai, Radviliškio r.

863992198

Dienos socialinės globos paslaugas įstaigoje ir asmens namuose:
Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras Maironio g. 8a, Radviliškis

(8-422) 53499

Švietimo ir sporto paslaugų centro Dienos užimtumo skyrius Radvilų g. 17, 82177 Radviliškis

8-422 61474, 8686 88779 

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos Dienos centras „Meleta“ Gražinos g. 8, 82132, Radviliškis

+370 422 53711

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Radviliškio Viltis“ dienos socialinės globos centras „Vilties sodas“ Topolių g. 1, Radviliškis

(8-422) 61411

VšĮ „Nuoširdus rūpestis“ Greta 8606 87552
Pagalbos į namus paslaugas:
Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras Maironio g. 8a, Radviliškis

(8-422) 53499

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Radviliškio Viltis“ dienos socialinės globos centras „Vilties sodas“ Topolių g. 1, Radviliškis

(8-422) 61411

VšĮ „Nuoširdus rūpestis“ Greta 8606 87552
Vaiko dienos socialinę priežiūrą įstaigoje:
RPBSPC vaikų dienos centras „Ąžuoliukas“ Maironio g. 8a, Radviliškis

8-698-58411

Pakiršinio vaikų dienos centras „Gandriukas“ 8-698-58422
Skėmių kaimo bendruomenės vaikų dienos centras Beržų g. 6, Skėmių k., Radviliškio r.

842245135

Pociūnėlių miestelio bendruomenės vaikų dienos centras „Spindulėlis“
Šaukoto bendruomenės vaikų dienos centras „Antrieji namai”
Vėriškių vaikų dienos centras Sporto g. 1, Vėriškių k., Radviliškio r.
(8-603) 99430
Šiaulėniškių bendruomenės vaikų dienos centras „Spindulys“
Radviliškio rajono Raudondvario vaikų dienos centras Jaunimo g. 4, Raudondvario k., Radviliškio r.

+370 614 91073

Kunigiškių vaikų dienos centras „Giliukai“
VšĮ „Tavo viltis“ vaikų dienos centras Laisvės al. 8, Radviliškis
RPBSPC VDC „Saulės spindulėlis“ Maironio g. 8a, Radviliškis

8-698-58411

Suaugusių asmenų su negalia ir senyvo amžiaus asmenų socialinę priežiūrą įstaigoje:
Šeduvos globos namų Savarankiško gyvenimo namų padalinys Vilniaus g. 4, Šeduva, Radviliškio r.

(8-422) 60302

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne:
Radviliškio neįgaliųjų draugija Dariaus ir Girėno g. 27, Radviliškis

(8-671) 97020

Laikino apnakvindinimo paslauga:
UAB „Rijada“ Durpių g. 5, Radviliškis

(8-699) 66505

Skip to content