Menu Close

Nemokamos paslaugos

Nemokamos pirminės sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos:

  •     prie įstaigos ir jos gydytojų prisirašiusiems pacientams, apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu,
  •    asmenims, už kuriuos mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos (įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkinių bendrijų ir kt.),
  •    asmenims, kurie patys moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas (individualiųjų įmonių savininkai ir kt.),
  •     asmenims, apdraustiesiems valstybės lėšomis, kurių sąrašą reglamentuoja Privalomojo sveikatos draudimo įstatymas (šio įstatymo 5 straipsnio 4 dalis),
  •    Būtinoji medicinos pagalba teikiama visiems asmenims, neatsižvelgiant į draustumą privalomuoju sveikatos draudimu, apsilankymų įstaigoje skaičių, gyvenamąją vietą ir kitas aplinkybes. Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarką ir apimtį nustato LR SAM 2004-04-08 įsakymas Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 55-1915).

 

 Kokios PSDF lėšomis apmokamos paslaugos teikiamos apdraustiesiems?   ČIA

 

Valstybės lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas ir jų bazinės kainos

 

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), siekdama gerinti piliečių informuotumą, rengia ir skelbia interneto svetainėje www.sam.lt gydymo paslaugų įkainių sąvadą. Jame pateikiami duomenys ne tik apie tai, kokios paslaugos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų, bet ir jų bazinės kainos.

Sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų sąrašai ir bazinės kainos tvirtinamos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais. Kadangi patvirtinti visas paslaugas ir jų kainas prireikė kelių dešimčių įsakymų, piliečiai, ieškodami informacijos, turėdavo sugaišti nemažai laiko.

Šią susistemintą, apibendrintą informaciją pateikdami vienoje vietoje siekiame, kad žmonės negaištų laiko vartydami gausybės teisės aktų, o rastų ją greitai, patogiai.

Tikimės, kad pakankamai informacijos turinčius pacientus bus sunkiau priversti dar kartą mokėti už tai, už ką jau sumokėjo valstybė, taip pašalinant korupcijos prielaidas.

Išsamiau…

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą