Menu Close

Istorija

1945 metais  Kėdainių gatvėje Nr. 5 veikė ambulatorija, kurioje dirbo gyd. Steponaitienė ir med. sesuo A.Vaznonienė – Daujotienė. 1946 metais Šeduvos ambulatorijoje dirbo gyd. M.Mitkaitė, akušerė Stukaitė, gyd. stomatologė M.Kurklenskytė-Čelutkienė, sanitarė Novikienė, registratorė St. Matakaitė. Vėliau atvyko med. felčeris P.Gražys, gyd. stomatologė E.Katinaitė-Paukštienė, gydytoja Slabšienė, kuri dirbo Šeduvos sveikatos apsaugos skyriaus  vedėja. 1948 metais pradėjo dirbti med. sesuo D.Kazlauskaitė-Bukauskienė.

Poliklinikoje pirmiausia buvo įsteigtas vidaus ligų kabinetas. Prie terapinio kabineto pradėjo veikti pagalbiniai diagnostikos kabinetai. Laboratorija buvo įsteigta 1952 metais, tais pačiais metais chirurginis kabinetas. 1954 m. pradėjo veikti rentgeno, 1955 m. fizioterapinis,  procedūrinis -1961 metais. 1963 m. įsteigtas elektrokardiografijos kabinetas. 1972 metais rudenį pradėjo veikti LOR kabinetas.

1960 metais buvo įsteigta Šeduvos I-os rajoninės ligoninės greitoji med. pagalba.

1981 metais pastatytas naujas vaikų konsultacijos pastatas prie vaikų ligų skyriaus.

1984 metais spalio 16 dieną prie poliklinikos pradėtas statyti priestatas, kuris buvo baigtas1986 metais ir tų pačių metų sausio 5 dieną Šeduvos ambulatorija persikėlė į naujas patalpas.

1951 metais buvo numatyta Šeduvoje atidaryti ligoninę, kurios vyr gydytoju buvo gydytojas A.Česiulis. Ligoninė turėjo 25 lovas, joje buvo terapinis, akušerinis – ginekologinis, vaikų skyriai. Vėliau atidarytas chirurginis skyrius, kuris 1968 metais buvo perkeltas į Radviliškį.

1962 metais ligoninė plėtėsi, pastatytas priestatas su 60 lovų vietų korpusu. Tais pačiais metais atidarytas infekcinių ligų skyrius, kuris veikė iki 1969 m.

1998 metais sausio 1 dieną ligoninė perorganizuota į slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę su 30 vietų, o centriniame ligoninės pastate įsikūrė Šeduvos globos namai.

 

 

Skip to content